uz 4 implantiem balstīta apakšžokļa protēze (izņemama) [klīsikais gadījums nr2.]